null
FREE USPS Shipping on US Domestic orders of $50 or more.

Moc A Poselstvi Evangelia -The Gospel's Power and Message - Recovering the Gospel (Washer)-Czech

Author:
Sale
$6.00
$20.00
(You save $14.00 )
  • Buy 3 or above and pay only $14.00 each
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
9788087587577
Publisher:
Didasko
Pages:
288
Binding:
Paperback
See Also:
Ebook | Audiobook

Jedním z největších pochybení, kterého se jako současná generace křesťanů dopouštíme, je zanedbávání evangelia. Právě to se v církvi stává příčinou mnoha dalších problémů. Základní témata (Boží spravedlnost, úplná lidská zkaženost a smírčí oběť v Kristově krvi), která tvoří samotné jádro evangelia, dnes žel z kazatelny zaznívají jen málokde. Paul Washer se ve své knize Moc a poselství evangelia zaměřuje právě na tato klíčová témata. Snaží se nám představit evangelium v celé jeho kráse, pohoršení i spásné moci a pomáhá nám jej tak znovu objevit. Kéž je i váš život proměněn znovuobjevováním evangelia, abyste jej ještě odhodlaněji hlásali a vytrvale tak přinášeli Bohu slávu. „Ve dnech mdlých, lichotivých kázání, zaměřených především na člověka, potřebujeme ‚syny hromu‘, kteří mají bázeň před Hospodinem a věrně, bez obav z jakýchkoli následků, kážou jeho Slovo. Jedním z takových mužů je i můj přítel Paul Washer. Kéž si Bůh tuto knihu použije k záchraně ztracených duší a k oslavě svého jména.“ – Ray Comfort, evangelista a spisovatel, autor knihy Nejlépe střežené tajemství pekla.
„Ti evangelikálové, kteří chtějí jít s dobou, se v posledních letech usilovně snaží evangelium upravit, aby znělo příjemněji a atraktivněji. Pečlivě zbrousili všechny ostré hrany a celou zvěst tak notně zmenšili. Poté ji obalili mnoha vrstvami pěnové izolace, aby se nemohlo nikoho dotknout a aby se o něj nikdo nezranil. Paul Washer ji naopak v knize Moc a poselství evangelia rozbaluje a staví na odiv všechny jedinečné prvky. Tato kniha je citlivou, ale zároveň důraznou připomínkou, že Kristus nás neposlal hlásat nějakou beztvarou či banální zvěst, kterou bychom si mohli vylepšit podle vlastních představ. Evangelium je pro některé kamenem úrazu a pro jiné bláznovstvím, avšak ti, které Hospodin volá, v něm vidí Boží moc a moudrost.“ – Phil Johnson, ředitel rádia Grace to You (Milost vám). „Jsem velmi vděčný, že Paul Washer napsal Moc a poselství evangelia tak odvážně a jasně. V současné době se zdá, jako by křesťané podlehli mylnému dojmu, že evangelium je celé o nich. Jako by to byl jen úžasný plán pro náš život, jistý způsob, jak konečně najít radost, pokoj a naplnění, krásná cesta do nebe. Všechna tato požehnání (a mnohá další) samozřejmě platí pro každého křesťana, který vložil svou důvěru v poselství evangelia. Nejsou však hlavním předmětem ani pointou jeho zvěsti. Hlavním bodem evangelia je Bůh a jeho sláva. U nich začíná i končí. Kážeme-li jej správně, bude lidská srdce pokořovat a usvědčovat. V jeho světle totiž jasněji chápeme svůj hřích a začínáme si ošklivit i sebespravedlivější činy. Evangelium dokáže pochopit i dítě, je prosté a nevyčerpatelné zároveň. Evangelium je zkrátka tou nejlepší ze všech dobrých zpráv, je tím nejdůležitějším poselstvím, jaké lze hlásat. A Paul Washer nám jej v této biblické studii podává velmi přesně a úderně.“ – John MacArthur, autor a kazatel sboru Grace Community Church v kalifornském Sun Valley. Paul Washer sloužil deset let jako misionář v Peru. Během těchto let založil misijní společnost HeartCry pro podporu misionářů, kteří v Peru zakládají nové sbory. V současné době slouží jako jeden z pracovníků HeartCry (www.hearcrymissionary.com). S manželkou Charo vychovávají tři děti.

One of the greatest crimes of this generation of Christians is its neglect of the gospel, and it is from this neglect that all our other maladies spring forth. Absent from too many pulpits are the essential themes which make up the very core of the gospel—the justice of God, the radical depravity of man, the blood atonement. In The Gospel’s Power and Message, Paul Washer addresses these essential elements of Christ’s good news and provides a guide to help us rediscover the gospel in all its beauty, scandal, and saving power. May such a rediscovery transform your life, strengthen your proclamation, and bring the greatest glory to God.

Read Sample Pages

 

Table of Contents: 

Part One: An Apostolic Introduction

1. A Gospel to Know and Make Known 

2. A Gospel to Be Received

3. A Gospel by Which We Are Saved 

4. A Gospel of First Importance 

5. A Gospel Handed Down and Delivered 

Part Two: The Power of God for Salvation 

6. The Gospel 

7. A Scandalous Gospel 

8. A Powerful Gospel 

9. A Gospel for All Who Believe 

Part Three: The Acropolis of the Christian Faith

10. Making Much of Sin 

11. Making Much of God 

12. Sinners One and All 

13. Sinners Falling Short 

14. Sinners Through and Through 

15. Righteous Indignation 

16. Holy War 

17. A Most Costly Gift 

18. The Divine Dilemma 

19. A Qualified Redeemer 

20. The Cross of Jesus Christ 

21. The Vindication of God

22. The Resurrection of Jesus Christ 

23. The Foundation of Faith in the Resurrection

24. Christ’s Ascension as the High Priest of His People 

25. Christ’s Ascension as the Lord of All 

26. Christ’s Ascension as the Judge of All 

 

Series Description  

The Recovering the Gospel Series addresses the essential elements of the good news of Jesus Christ, many of which are neglected in contemporary Christianity. It is the hope of the author that these words might be a guide to help you rediscover the gospel in all its beauty, scandal, and saving power. It is his prayer that such a rediscovery might transform your life, strengthen your proclamation, and bring the greatest glory to God.

 

Author 

Paul Washer ministered as a missionary in Peru for 10 years, during which time he founded the HeartCry Missionary Society to support Peruvian church planters. Paul now serves as one of the laborers with the HeartCry Missionary Society (www.heartcrymissionary.com). He and his wife Charo have four children: Ian, Evan, Rowan, and Bronwyn He has written many bestsellers, including the Recovering the Gospel series and The Gospel of Jesus Christ tract. 

Endorsements 

“In these days of insipid, man-centered, ear-tickling preaching, we need Sons of Thunder who fear God and faithfully preach His word without fear of consequences. My friend, Paul Washer, is one such man. May God use this book to reach the lost and to glorify His name.” — Ray Comfort, author of Hell’s Best Kept Secret and The Way of the Master

“Style-conscious evangelicals have done a lot of tinkering in recent decades to try to make the gospel seem more appealing or more palatable. All the sharp corners have been carefully sanded off and the message made as small as possible. It has then been wrapped in thick layers of foam so that no one can ever be hurt or offended by it. “In The Gospel’s Power and Message, Paul Washer unwraps the gospel and displays its various facets in all their vivid glory. This book is a thoughtful, poignant reminder that the message Christ commissioned us to proclaim is neither spongy nor trivial. Nor can it be improved by human revision. The gospel may be a stumbling block to some and seem like foolishness to others—but to those who are called, it is the power and the wisdom of God.” — Phil Johnson, executive director of Grace to You

“I am profoundly thankful for the courageous clarity of The Gospel’s Power and Message by Paul Washer. Christians today seem to have the false impression that the gospel is all about us—a wonderful plan for our lives; a means of finding peace, joy, or personal fulfillment; the way to get to heaven. Those blessings (and many more) are aspects of every true gospel-believer’s birthright, of course. But they are not the point or the main objective of the message. The gospel is about God and His eternal glory. That is where it starts, and that is where it takes us in the end. Preached rightly, the gospel convicts and humbles every human heart. It underscores the exceeding sinfulness of our sin. It rebukes even our most laudable works of righteousness. The gospel is simple enough for a child to grasp, but its truths are inexhaustible. “In short, the gospel is the best of all good news and the most important message anyone has ever proclaimed. Paul Washer strikes all the right notes in this powerful, biblical study.” — John MacArthur, pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, California, and author of The Gospel According to Jesus

"The word gospel is on the lips of many these days, but few truly understand its essential content, depth and nature. In this outstanding volume Paul Washer masterfully opens up from the Bible the heart of the gospel, giving us an invaluable resource for our lives. This book is a wonderful gift to the church and like no other that I have seen on this subject. It should be read by every Christian but especially those who labor in the ministry, for it will greatly assist them in being faithful proclaimers of God's good news message to a lost and fallen world." — Rob Ventura, Pastor, Grace Community Baptist Church, North Providence, Rhode Island, co-author of A Portrait of Paul